– Komfortowe warunki mieszkalne w nowo-wybudowanym obiekcie, zaprojektowanym specjalnie dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.
– Placówkę bez barier architektonicznych.
– Pokoje  dwuosobowe, wyposażone w telewizor i internet, do dyspozycji mieszkańców jest telefon.
– Przestronna jadalnia i pokoje wypoczynkowe, biblioteka, miejsce modlitwy, kuchnia pomocnicza na piętrze, pomieszczenia do terapii zajęciowej.
– Przy każdym pokoju znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Opieka bytowa w pełnym zakresie.
– Przy każdym łóżku i w łazienkach zainstalowany jest nowoczesny system przywoławczy.
– Łóżka do opieki długoterminowej lub domowe.
– Pełne wyżywienie w postaci 5 posiłków dziennie, nieograniczony dostęp do napojów (w tym realizacja diet indywidualnych zgodnie z zaleceniami lekarza).
– Całodobowa opiekę socjalno-medyczną, sprawowaną przez wykwalifikowany personel pielęgniarski, opiekuńczy i rehabilitacyjny.
– Rehabilitacja
– Rehabilitację przyłóżkową: ćwiczenia czynne i bierne przy łóżku.
– Konsultacje i badania kontrolne lekarzy specjalistów, m. in. neurologa, kardiologa, ortopedy, lekarza medycyny bólu, psychiatry, laryngologa.
– Dodatkowe formy aktywizacji i rehabilitacji ogólno usprawniającej: muzykoterapia i ekspresja ruchowa,
– Terapia zajęciowa, aktywizowanie i usprawnianie psychofizyczne mieszkańców.
– Organizacja czasu wolnego realizowanego poprzez programy kulturalno-oświatowe.
– Organizacja imprez okolicznościowych i występów.
– Seanse filmowe i pokazy kulinarne.
– Posługa duszpasterska (miejsce modlitwy, wizyty duszpasterskie, msze święte).
– Aktywizacja społeczną.
– Porady psychologa, pedagoga, logopedy.